Adakah tawaran hadiah percuma dengan pembelian produk kesihatan dibenarkan dalam iklan? Apakah jenis hadiah percuma yang dibenarkan oleh LIU?

Ya, sila rujuk kepada Garis Panduan Kelulusan Iklan Produk Ubat Berdaftar Perenggan 8.3 Hadiah. Walaubagaimanapun, sebarang tawaran hadiah mahal yang mampu mendorong orang awam untuk membeli produk, bukan atas keperluan sebenar, tidak dibenarkan. Sila rujuk juga kepada Garis Panduan Kelulusan Iklan Produk Ubat Berdaftar Perenggan 8.2 Galakan Pembelian Keterlaluan Atau Penggunaan Sembarangan. Contoh hadiah percuma yang dibenarkan termasuk pen, cawan, mainan lembut, dan sebagainya.