Adalah iklan yang berkaitan dengan Program Kesedaran Penyakit dibenarkan?

Program kesedaran penyakit atau kempen pendidikan kesihatan yang bertujuan mewujudkan kesedaran tentang kesihatan dan penyakit tanpa mempromosi produk ubat adalah dibenarkan kerana tiada pelanggaran di bawah Seksyen 4B Akta Ubat (Iklan dan Penjualan) 1956. Pihak penganjur hendaklah sentiasa memastikan tiada sebarang iklan berkaitan produk ubat-ubatan disiarkan atau dipamerkan semasa program dijalankan.