Apakah yang boleh dilakukan sekiranya mendapat pertanyaan atau ingin mendapatkan penjelasan berkenaan format iklan yang diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat?

Pemohon boleh menghubungi pihak sekretariat Lembaga Iklan Ubat melalui panggilan telefon (03-7841 3200), emel (liu@moh.gov.my), surat-menyurat dan juga perjumpaan secara bersemuka sekiranya memerlukan penjelasan berkenaan format yang diluluskan. Pegawai akan memberikan justifikasi dan penjelasan berkenaan tuntutan yang tidak diluluskan dalam format iklan atau format iklan yang tidak diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat.