Apakah format soalan Peperiksaan Perundangan Farmasi?

  1. Terdapat sebanyak 50 soalan Multiple Choice Questions (MCQ) dan 5 soalan esei pendek dalam bentuk “open book format”.
  2. Calon perlu menjawab semua soalan dalam tempoh 3 jam 30 minit.