Apakah jenis iklan produk yang perlu mendapat kelulusan daripada Lembaga Iklan Ubat (LIU)?

Iklan produk suplemen, Over The Counter (OTC) dan produk tradisional yang telah berdaftar dengan Pihak Berkuasa Kawalan Dadah memerlukan kelulusan daripada LIU.