Apakah perbezaan antara garis panduan baharu dan garis panduan lama?

Perbezaan utama dalam garis panduan baharu ialah penambahan contoh untuk menjelaskan konteks garis panduan dengan lebih baik. Selain itu, garis panduan baharu juga mengandungi infografik carta keputusan, panduan mengisi borang permohonan, borang permohonan untuk permohonan baru dan pindaan, format surat sokongan selebriti dan keterangan pelanggan, dan notis rayuan kepada Menteri Kementerian Kesihatan Malaysia. 

Terdapat juga perubahan peruntukan dalam garispanduan baharu seperti siaran akhbar produk baharu kini dibenarkan untuk diterbitkan lebih daripada satu kali; produk suplemen boleh ditawarkan sebagai hadiah percuma dengan pembelian produk yang sama; dan kenyataan wajib "Ini adalah ubat/produk tambahan/produk tradisional" telah dikeluarkan dari format iklan turut dinyatakan dalam garis panduan baharu.