Apakah yang perlu dilakukan sekiranya saya ingin membuat pindaan ke atas format iklan yang telah diluluskan oleh LIU?

Pemohon dikehendaki memohon kelulusan daripada LIU bagi sebarang pindaan yang ingin dilakukan ke atas format iklan yang telah diluluskan. Prosedur untuk permohonan pindaan adalah seperti berikut: 

 1. Pemohon dikehendaki mengisi dengan lengkap Borang Permohonan Pindaan Kelulusan Format Iklan. Borang ini boleh dimuat turun di portal rasmi Program Perkhidmatan Farmasi www.pharmacy.gov.my.
 2. Borang Permohonan Pindaan tersebut hendaklah disertakan dengan:
  • ​​​​​​​Borang Kelulusan (dokumen asal) 
  • Format iklan yang telah diluluskan (dokumen asal)
  • Lima (5) salinan format iklan dengan pindaan yang dimohon (bagi iklan selain laman sesawang) DAN tiga (3) salinan format iklan dengan pindaan yang dimohon (bagi iklan laman sesawang)
  • Dokumen sokongan yang berkaitan (jika ada) 
 3. Permohonan yang telah lengkap hendaklah dikemukakan kepada Lembaga Iklan Ubat sama ada melalui serahan tangan di kaunter Program Perkhidmatan Farmasi atau melalui pos/kurier.

Permohonan pindaan ini dibenarkan satu kali sahaja tanpa bayaran dan perlu dikemukakan kepada LIU dalam masa dua (2) bulan dari tarikh kelulusan pada Borang Kelulusan.