Bagaimana untuk mengetahui sama ada aduan telah diterima oleh Bahagian Perkhidmatan Farmasi?

Bahagian ini akan memaklumkan kepada pengadu berkenaan status penerimaan aduan melalui e-mel dalam tempoh 24 jam.