Bilakah sistem e-prescribing Pharmacy Information System (PhIS) / Clinic Pharmacy System (CPS) akan dimulakan

Sistem PhIS/ CPS dijangka akan dimulakan di 21 fasiliti pilot KKM pada Mac 2013 dan akan digunapakai di semua fasiliti Hospital dan Klinik Kesihatan KKM seluruh negara.