Kenapa saya menerima surat amaran berhubung iklan yang dipamerkan walaupun ianya tidak mempunyai tuntutan perubatan yang berlebihan?

Semua iklan berkaitan produk berdaftar perlu dinilai dan mendapatkan kelulusan Lembaga Iklan Ubat terlebih dahulu walaupun ia tidak mempunyai sebarang tuntutan perubatan berlebihan.