Di manakah saya boleh mendapatkan Borang Proforma/Senarai semak proforma/Permohonan Ubat kelulusan KPK/Borang keizinan pesakit (Consent form)?

Semua borang tersebut boleh dimuat turun dengan melawat laman berikut:

http://www.pharmacy.gov.my/v2/ms/entri/formulari-ubat-kementerian-kesiha...