Sekiranya pemohon mempunyai kelayakan Master dan/atau PhD, adakah terdapat sebarang pengecualian daripada menjalani latihan provisional ataupun perkhidmatan wajib?

  1. Pengecualian daripada menjalani latihan provisional tidak diberikan kepada golongan berkenaan. Pemohon yang ingin berdaftar dengan Lembaga Farmasi Malaysia perlu menjalani latihan provisional selama setahun di premis latihan yang tersenarai di dalam Jadual Kedua, Akta Pendaftaran Ahli Farmasi 1951.
  2. Walaubagaimanapun,bagi pemohon yang mempunyai kelayakan PhD dalam bidang farmasi, mereka boleh diberikan pengecualian dari perkhidmatan wajib,namun sekiranya mereka belum menjalani latihan provisional, mereka perlu menjalani latihan provisional terlebih dahulu dan lulus Peperiksaan Perundangan Farmasi sebelum layak diberikan pendaftaran penuh.