Siapa yang terlibat dalam pemendekan tempoh khidmat wajib pegawai farmasi dari 3 tahun ke 1 tahun

  1. FRP yang didaftarkan mulai tahun 2011 diberikan notis 1 tahun khidmat wajib secara automatik.
  2. FRP yang telah diberikan notis khidmat wajib dan layak untuk menukar notis berkenaan ke notis 1 tahun khidmat wajib.