Objektif Kualiti

Pencapaian Objektif Kualiti 2022

Tempoh pencapaian: Januari - Disember 2022

 

Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik Farmasi

Bil.

Pencapaian Objektif Kualiti 2023

Tempoh pencapaian: Januari - Jun 2023

 

(A) Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik Farmasi