Statistik dan Pencapaian

Senarai Pencapaian Objektif Kualiti bagi Program Perkhidmatan Farmasi untuk tahun 2022
Senarai Pencapaian Objektif Kualiti bagi Program Perkhidmatan Farmasi untuk tahun 2023
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Program Perkhidmatan Farmasi, IPKKM bagi Tahun 2022
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Program Perkhidmatan Farmasi Tahun 2021
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi bertanggungjawab mengeluarkan lesen dan permit kepada ahli farmasi, syarikat atau individu berkelayakan untuk mengimport, membeli, menjual atau menggunakan racun serta bahan-bahan kawalan di bawah Akta Racun 1952. Pilih jenis lesan dan negeri atau klik pada carta bar untuk menapis data.
Farmasi Komuniti adalah Farmasi yang menyediakan perkhidmatan kaunseling dan membekal ubat-ubatan di premis oleh ahli Farmasi yang berlesen, mengikut keperluan kesihatan orang awam dalam sesuatu kawasan. Berapakah bilangan premis farmasi komuniti di Malaysia? Apakah nisbah bilangan premis farmasi komuniti kepada jumlah penduduk di Malaysia? Pilih negeri atau klik pada peta untuk berinteraksi dengan data.
Iklan ubat, perkhidmatan perubatan dan kesihatan yang ditawarkan oleh hospital swasta, klinik swasta, klinik radiologi swasta dan makmal perubatan swasta perlu mendapatkan kelulusan daripada Lembaga Iklan Ubat sebelum boleh diiklankan. Berikut merupakan statistik iklan yang diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat.
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Program Perkhidmatan Farmasi Tahun 2020
Statistik berkaitan Pencapaian Piagam Pelanggan 2019 yang diterbitkan pada 23/03/2020 - 15:12
Statistik berkaitan Pencapaian Piagam Pelanggan 2018 yang diterbitkan pada 18/03/2019 - 11:03
Statistik berkaitan Statistik Program Farmasi 2016 yang diterbitkan pada 11/10/2017 - 15:05
Statistik berkaitan Pencapaian Piagam Pelanggan 2017 yang diterbitkan pada 20/03/2018 - 11:50
Statistik berkaitan Statistik Program Farmasi 2015 yang diterbitkan pada 17/01/2017 - 09:02
Statistik berkaitan Pencapaian Piagam Pelanggan 2016 yang diterbitkan pada 21/03/2017 - 09:59
Statistik berkaitan Pencapaian Piagam Pelanggan 2015 yang diterbitkan pada 06/09/2016 - 15:23
Statistik berkaitan Pencapaian Piagam Pelanggan 2012 yang diterbitkan pada 16/03/2013 - 08:20
Statistik berkaitan Pencapaian Piagam Pelanggan 2011 yang diterbitkan pada 16/03/2013 - 08:12
Statistik berkaitan Pencapaian Piagam Pelanggan 2010 yang diterbitkan pada 16/03/2013 - 08:06
Statistik berkaitan Permohonan Mengimport Keluaran tidak berdaftar 2005-2012 yang diterbitkan pada 15/03/2013 - 16:27
Statistik berkaitan Pengisian Perjawatan Pegawai Farmasi KKM yang diterbitkan pada 25/03/2020 - 11:18

Halaman-halaman