Laporan Prestasi Penggal Pertama DUNas

Laporan prestasi secara berpenggal akan dihasilkan sebagai penilaian terhadap DUNas. Laporan Prestasi Penggal Pertama DUNas melaporkan pencapaian bagi inisiatif yang telah dilaksanakan berdasarkan pelan tindakan DUNas dari tahun 2007 hingga 2011. Laporan ini juga menunjukkan jurang dan cabaran yang dihadapi, serta mengenalpasti hala tuju sektor farmaseutikal sementara memegang teguh kepada objektif dasar ini.

Fail-fail muat turun: