Cara Mengenal Ubat Berdaftar

Ubat berdaftar mempunyai Nombor Pendaftaran MAL dan Label Hologram.