Kajian Pemantauan Harga Ubat (KPHU) 2017

Kajian Pemantauan Harga Ubat (KPHU) telah dijalankan oleh KKM sejak tahun 2006 dan menyediakan maklumat menyeluruh tentang ketersediaan, harga dan kemampuan milik ubat di Malaysia. Metodologi kajian ini adalah mengikut garis panduan Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) dan Health Action International (HAI) bagi meningkatkan pemantauan harga ubat di seluruh dunia. Aktiviti pemantauan harga ubat juga selaras dengan objektif Dasar Ubat Negara Malaysia (DUNas): menggalakkan keperolehan yang sama rata dan penggunaan rasional ubat-ubatan penting yang berkualiti, selamat, berkesan dan mampu dimiliki bagi meningkatkan tahap kesihatan rakyat.

 

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan
Fail-fail muat turun: