Protokol Perkhidmatan Farmasi Penilaian Ubat-ubatan di Rumah (Home Medication Review (HMR)) Edisi Ketiga 2023

Perkhidmatan Farmasi Penilaian Ubat-ubatan di Rumah (Home Medication Review (HMR)) merupakan perkhidmatan penjagaan farmaseutikal yang diberikan oleh ahli/pasukan farmasi melalui lawatan ke rumah atau pusat jagaan pesakit termasuk Program Duta Prihatin Masyarakat.

Protokol ini menerangkan prosedur dan dokumentasi sebelum, semasa dan selepas sesi Perkhidmatan Farmasi Penilaian Ubat-ubatan di Rumah (Home Medication Review (HMR)) dijalankan bagi memastikan keseragaman pelaksanaan perkhidmatan ini oleh semua fasiliti kesihatan.

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan