Pencapaian Piagam Pelanggan 2013

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

Januari - Disember 2013

Pengeluaran Sijil Pendaftaran/ Sijil Tahunan untuk Ahli Farmasi dan Pertubuhan Perbadanan

Bil

Janji

Standard

Mencapai Sasaran

Tidak Mencapai Sasaran

Bilangan Aktiviti

Jumlah

%

Jumlah

%

1.

Pengeluaran Sijil Pendaftaran Ahli Farmasi

 

Dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

 

1059

 

100

 

0

 

0

 

1059

2.

Pengeluaran Sijil Pendaftaran Pertubuhan Perbadanan

Dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

 

68

 

100

 

0

 

0

 

68

3.

Pengeluaran Sijil Tahunan Ahli Farmasi

Dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

 

7823

 

100

 

0

 

0

 

7823

4.

Pengeluaran Sijil Pendaftaran Ahli Farmasi Provisional

 

Dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

 

1297

 

100

 

0

 

0

 

1297

5.

Pengeluaran Sijil Tahunan Pertubuhan Perbadanan

Dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

 

528

 

100

 

0

 

0

 

528

 

Pengeluaran Kebenaran/Lesen Untuk Ubat Terkawal

Bil

Janji

Standard

Mencapai Sasaran

Tidak Mencapai Sasaran

Bilangan Aktiviti

Jumlah

%

Jumlah

%

1.

Pengeluaran Kebenaran Import/Eksport Dadah Berbahaya

 

Dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

 

248

 

99.6

 

1

 

0.4

 

249

2.

Pengeluaran Lesen Import/Eksport Bahan Psikotropik

 

Dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

 

255

 

100

 

0

 

0

 

255

3.

Kelulusan e-Permit (Eksport)  

Dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

 

1010

99.7

3

0.3

1013

4.

Kelulusan e-Permit (Import)  

Dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

 

427

99.8

1

0.2

428

 

Kelulusan Oleh Lembaga Iklan Ubat

Bil

Janji

Standard

Mencapai Sasaran

Tidak Mencapai Sasaran

Bilangan Aktiviti

Jumlah

%

Jumlah

%

1.

Kelulusan Oleh Lembaga Iklan Ubat

Dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima / selepas mesyuarat Lembaga Iklan Ubat

 

2317

 

90.4

 

245

 

9.6

 

2562

 

Pengeluaran Kebenaran Import Produk Tidak Berdaftar

Bil

Janji

Standard

Mencapai Sasaran

Tidak Mencapai Sasaran

Bilangan Aktiviti

Jumlah

%

Jumlah

%

1.

Permohonan kebenaran import keluaran tidak berdaftar dari hospital/institusi KKM

 

Dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

 

1258

 

100

 

0

 

0

 

1258

2.

Permohonan kebenaran import keluaran tidak berdaftar dari hospital/institusi swasta atau BUKAN KKM

Dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

1626

100

0

0

1626

 

Kelulusan Memperolehi Ubat Dalam/Luar Formulari

Bil

Janji

Standard

Mencapai Sasaran

Tidak Mencapai Sasaran

Bilangan Aktiviti

Jumlah

%

Jumlah

%

1.

Pengeluaran Kelulusan Memperolehi Ubat di dalam Formulari Ubat KKM bagi keluaran tidak berdaftar

Dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

 

619

 

100

 

0

 

0

 

619