Borang Permohonan Pemeriksaan Khas Prekursor

Pemeriksaan khas perlu dijalankan ke atas premis syarikat pengimport sebelum Permit Import Pseudoephedrine/Ephedrine kali pertama bagi setiap tahun dipohon. Permohonan Permit Import tersebut hanya akan diproses sekiranya laporan pemeriksaan premis adalah memuaskan.

Syarikat pengimport hendaklah mengemukakan permohonan pemeriksaan khas kepada Cawangan Penguatkuasa Farmasi di Negeri masing-masing menggunakan Borang Permohonan Pemeriksaan Khas Prekursor yang dilampirkan.

Kategori dokumen: 
Borang-borang
Fail-fail muat turun: